Pianon ja kosketinsoittimien ero

Musiikki on yksi olennainen osa yhteiskuntaamme ja se tarjoaa jokaiselle ihmiselle aina jotain erilaista. Kenelle musiikki on elämäntapa, kenelle harrastus ja kenelle satunnainen nautinto. Musiikkia voi kuunnella, tehdä itse ja sitä voi tehdä itse laulamalla tai soittamalla, tai vaikkapa molempiakin. Yksi aikojen suosituimmista ja vanhimmista instrumenteista on piano, joka houkuttelee luokseen jatkuvasti uusia harrastajia ja …

Musiikkiteollisuus

Musiikkialan tulevaisuuden näkymät

Musiikkiteollisuus kehittyy nykyään nopeammin kuin koskaan aiemmin. Joka vuosi uusia alustoja ja medioita nousee raketin lailla tietoisuuteemme luoden uusia standardeja ja muokaten tapaa, jolla yleisö on yhteydessä artisteihin. Tätä on nähty vuonna 2019 jo TikTok-palvelun ja artistien välisessä vuorovaikutuksessa. Samaan aikaan uudet teknologiat antavat luovia työkaluja sellaisten ihmisten käsiin, joilla ei ole koskaan aiemmin ollut …

Urut ja niiden rakenne

Urut on yhdistetty kosketin- ja puhallinsoitin, jossa on paineilman avustuksella soivat pillit. Kokonaisuudessaan urut muodostuvat ilmanantolaitteista, pillistöstä ja koneistosta, joka sisältää myös soittopöydän. Urut ovat vanha keksintö; sen keksijäksi on mainittu jo 200-luvulla eaa. Aleksandriassa, Egyptissä, elänyt Ktesibios. Hänen varhaisessa soittimessaan olivat yhdistyneinä vesi ja ilmalla soivat pillit. Vesiurut olivat suosittu soitin sekä antiikin Kreikassa …

Urut ja niiden historia

Urut ovat varmasti tulleet jokaiselle tutuksi kirkkokäynneillä. Urut ovat kirkkojen yleisin soitin, jota käytetään kaikissa jumalanpalveluksissa ja tapahtumissa. Urkuja käytetään pääasiassa kirkoissa, mutta ne voivat olla käytössä myös osassa populaarimusiikissa. Harvemmin kuitenkaan urut ovat osa minkään bändin soitintarjontaa. Urut on yhdistetty puhallin ja kosketinsoitin, jossa ääni tehdään samanaikaisesti koskettimia soittamalla, koskettimista syntyy paine ilmaa, joka …

Erityyppisiä pianoita

Ensimmäiset pianot kehiteltiin 1600-luvulla Italiassa, ja tama soitin on näytellyt keskeistä osaa kodeissa ja kouluissa jo vuosisatoja. Pianot jaetaan kolmeen pääasialliseen ryhmään, jotka ovat flyygelit, pystypianot ja digitaalipianot.

Kielellisten soittimien perhe

Kielellisillä soittimilla tarkoitetaan soittimia, joissa musiikki tulee soittimen kielen avulla eli niin sanottujen narujen, jotka tuottavat äänen. Kielisoitin on toiselta ja kansainväliseltä nimeltään tunnettu kordofonina. Tämä tarkoittaa soitinta jonka soivana materiaalina on lankamainen ja jännitetty kieli. Usein kielisoittimissa kieliä on monta ja määrä riippuu täysin soittimesta. Kieli on soittimen värähtelevä osa, joka tuottaa soittimen musiikin. …