Kulttuuritapahtuman markkinointi

Kulttuuritapahtuman markkinointi ei eroa tuotteen tai palvelun markkinoinnista muuten kuin että kyseessä saattaa olla vain kerran toteutettava tapahtuma. Markkinoinnin perusperiaatteita mukaillen pääasioita ovat tapahtuman suunnittelu, siitä tiedottaminen, sen hinnoittelu ja sen saatavuus yleisölle. Kaiken markkinoinnin taustalla tulee olla strategia. Peruskysymykset kuten mitä, milloin, miten, kuka ja kenelle on hyvä pitää mielessä, niin yksinkertaisilta kuin ne …