Erityyppisiä pianoita

Ensimmäiset pianot kehiteltiin 1600-luvulla Italiassa, ja tama soitin on näytellyt keskeistä osaa kodeissa ja kouluissa jo vuosisatoja. Pianot jaetaan kolmeen pääasialliseen ryhmään, jotka ovat flyygelit, pystypianot ja digitaalipianot.

Flyygeli

Flyygelit ovat pianoista suurimpia, majesteettisimpiä ja yleensä myös kalleimpia. Flyygelin kielet ja soittokoneista ovat vaakasuorassa ja vasarat lyövät kieliin alakautta. Koskettimet, joita on mustia ja valkoisia, yhteensä 88, ovat puuta, ja perinteisesti ne päällystettiin norsunluulla, tai ne olivat kokonaan norsunluuta valmistajasta riippuen.  Nykyisin norsunluuta ei käytetä, ja koskettimen pintamateriaalina on muovi. Mustien koskettimien materiaalina on perinteisesti ollut ebenbuu, mutta usein nekin on nykyisin päällystetään muovilla. Suomenkielinen nimi, flyygeli, tulee saksankielen sanasta ‘flügel’, joka tarkoittaa siipeä, ja viittaa flyygelin siivenmuotoiseen rakenteeseen. Flyygelin kansi voidaan avata, jolloin se paljastaa kielet ja soittokoneiston, ja kannen avaamisella saadaan lisää sointivoimaa. Kokonsa ja kehittyneemmän soittokoneistonsa vuoksi flyygeli on muita pianotyyppejä hienostuneempi ja monipuolisempi. Sen voimakkaat äänet ovat vahvempia ja hiljaiset pehmeämpiä, jonka vuoksi sitä käytetäänkin huomattavasti eniten konserttisoittimena. Kotikäytössä flyygeleitä tapaa vain harvoin, mutta flyygelistä valmistetaan myös pienoisversioita, jotka soveltuvat kokonsa puoleen paremmin myös kotisoittimeksi. Tunnettuja flyygeleiden valmistajia ovat mm. Bösendorfer ja Steinway & Sons.

Pystypiano

Kun käytämme sanaa piano sen yleismerkityksessä, tarkoitamme yleensä pystypianoa, joka onkin yleisin pianotyyppi. Pystypianon sointi on lämmin, ja sen kielet ovat pystysuorassa ja koneisto kielten edessä. Vasarat liikkuvat vaakasuorassa, ja palautuvat koneiston jousien voimasta, toisin kuin flyygelin jonka vasarat palautuvat painovoiman vaikutuksesta. Pystypiano on rakenteeltaan kompakti, hinnaltaan edullisempi, eikä vie paljon tilaa soveltuen hyvin koteihin ja kouluihin. Sen korkeus vaihtelee, ja yleisesti ajatellaan pianon äänen laadun ja voimakkuuden kasvavan korkeuden mukana niin, että korkeimmissa sointi voi kilpailla flyygeleiden kanssa. Suomessa pystypianolla ei ole eri nimiä korkeuden mukaan, kuten joissakin muissa kielissä.  Tunnettuja pianonvalmistajia ovat Yamaha, Kawai ja Suzuki. Flyygeleissä ja pianoissa on yleensä kaksi poljinta eli pedaalia: kaikupedaali ja hiljennyspedaali. Joissakin niitä on lisäksi kolmas, niin kutsuttu sostenuto-pedaali, joka kehitettiin viimeisenä. Flyyelit ja pystypianot on viritettävä säännöllisesti. Ammattilaissoittimet viritetään ennen jokaista käyttökertaa, kun taas kotikäytössä riittää kun piano viritetään kerran tai kaksi vuodessa. Virittäjä voi vaikuttaa pianon ääneen ja nopeuteen, hän tarkastaa pianon koneiston ja saattaa tehdä pieniä korjauksia.

Digitaalipiano

Digitaalipiano on elektroninen soitin, joka pyrkii jäljittelemään akustisen pianon sointia. Se voi jäljitellä myös akustisen pianon soittotuntumaa ja jopa ulkonäköä. Digitaalipianon ääni perustuu tallennettujen ääninäytteiden toistoon, ja harva ihminen kykenee erottamaan sen äänen perinteisen pianon äänestä. Digitaalipiano ei myöskään tarvitse kallista viritystä. Niinpä digitaalipianot ovat nykyisin suosittuja kotisoittimia edullisemman hintansa ja huomattavasti pienemmän ja kevyemmän kokonsa vuoksi. Tunnettuja digitaalipianovalmistajia ovat mm. Casio, Roland ja Yamaha.Digitaalipiano sekoitetaan usein sähköpianoon, joka on kuitenkin eri soitin. Sähköpianossa mekaanisesti tuotettu ääni muutetaan sähköiseksi mikrofonin avulla ja siirretään eteenpäin vahvistettavaksi. Sähköpianon sointi on tuttu 70-80 -lukujen äänitteistä, mutta se jäi syntetisaattorin jalkoihin 80-luvun lopulla. Syntetisaattori taas ei ole piano laisinkaan.On myös pianoita, joita nykyisin ei juurikaan enää näe. Mm. taffelipiano, joka oli flyygelin ja pystypianon välimuoto, ja erittäin suosittu kotisoitin 1700-1800 luvuilla, kunnes se jäi pystypianon suosion jalkoihin.

Digitaalipiano

Disklavier-piano taas on Yamaha pianovalmistajan ns. Itse itseään soittava piano, joka yhdistää akustisen ja digitaalipianon, eli se sisältää oikean pianokoneiston ja digitaalitekniikkaa. Pianon voi harjoitellessa asentaa soittamaan vain esim. vasemman käden nuotteja kun itse soittaa oikeaa kättä.