Kulttuuritapahtuman markkinointi

Kulttuuritapahtuman markkinointi ei eroa tuotteen tai palvelun markkinoinnista muuten kuin että kyseessä saattaa olla vain kerran toteutettava tapahtuma. Markkinoinnin perusperiaatteita mukaillen pääasioita ovat tapahtuman suunnittelu, siitä tiedottaminen, sen hinnoittelu ja sen saatavuus yleisölle.

Kaiken markkinoinnin taustalla tulee olla strategia. Peruskysymykset kuten mitä, milloin, miten, kuka ja kenelle on hyvä pitää mielessä, niin yksinkertaisilta kuin ne kuulostavatkin. Luonnollisesti budjetti asettaa tiettyjä rajoja, ja yleensä tapahtuman tuottamiseksi markkinointi on osa budjettia alusta alkaen.

Hyvä kulttuuritapahtuman markkinointi takaa halutun yleisön. Toki poikkeuksiakin on, joskus ulkoilmatapahtuma jää säiden armoille tai tilaisuuteen hankitut esiintyjät saattavat peruuttaa tulonsa. Riskianalyysissä edelliset asiat tulee huomioida, ja niiden vaikutus mahdollisiin lipputuloihin.

Onnistunut markkinointi suoritetaan yhdessä tapahtuman tuottajan kanssa, mutta palkaten ulkopuolisia ammattilaisia kun niille on tarvetta. On syytä muistaa myös tapahtumasta tiedottaminen paikalla olevalle henkilökunnalle, sillä he edustavat tapahtumaa sen aikana. Jälkimarkkinointi kannattaa myös miettiä etukäteen.

Markkinointisuunnitelma alkaa hyvissä ajoin

Siinä vaiheessa kun kulttuuritapahtumaa aletaan suunnittelemaan, markkinointi pitää ottaa huomioon. Joidenkin vuosittaisten tapahtumien markkinointi jatkuu välittömästi edellisen päätyttyä jälkimarkkinoinnilla, ja seuraavan vuoden tulevaa hypettäen. Kuten todettua, markkinointi alkaa tuotteesta itsestään, joten ajatus, miten tuotetta myydään, pitää olla mukana ensi metreistä lähtien.

Jotkut tahot suosittelevat SWAT analyysin tekoa, jossa kartoitetaan mahdolliset uhat, heikkoudet, vahvuudet ja mahdollisuudet kulttuuritapahtuman ympärillä. Kilpailija-analyysi on myös syytä suorittaa, ja tarkastaa onko lähistöllä samaa yleisöä kiinnostavia tapahtumia.

Seuraavaksi aletaan miettimään strategiaa. Se on osa markkinointisuunnitelmaa, jonka perusteella asetetaan kulttuuritapahtuman tavoitteet. Strategia elää tapahtuman suunnittelun mukana, ja tavoitteita voidaan tarkentaa lähempänä päivämäärää.

Kohderyhmä ja budjetti kannattaa suorittaa seuraavaksi. Rock-konsertissa tai kamarimusiikkipäivillä saattaa käydä samoja ihmisiä, mutta valtaosa potentiaalisista asiakkaista tulevat eri segmenteistä. Kohderyhmä myös osaltaan määrittää tapahtuman mainonnan sekä PR:n.

Kun tavoitteet on aseteltu, on toimintaohjelman aika. Siinä tulisi olla selkeästi määritelty markkinoinnin aikataulu, budjetti ja tiedotussuunnitelma. Sen pohjalta voidaan käydä toteuttamaan varsinaista markkinointia. Toimintaohjelmaakin voidaan tarpeen tullessa muokata, jos seurannassa huomataan, että valittuja kohderyhmiä ei ole tavoitettu suunnitellusti.

Moderneja markkinointikeinoja

Kun ajatellaan markkinointia ihmiset yleensä mieltävät sen mainonnaksi. Mainonta sinällään on osa markkinointia, mutta se on normaalisti suurille yleisöille suunnattua maksullista toimintaa, josta käy ilmi tuotteen tai palvelun tarjoaja. Tv, lehti, radio ja ulkomainonta ovat perinteisiä ja kaikille tuttuja kanavia.

Markkinointi on kuitenkin viime vuosina nähnyt kasvun sähköisen sosiaalisen median parissa. Twitter, Facebook, Youtube ja Instragram kuuluvat nykyään jokaisen itseään arvostavan kultturitapahtuman markkinointisuunnitelmaan. Raja mainonnan ja markkinoinnin välillä ei ole enää selvä, vaan enemmänkin veteen piirretty viiva.

Jokainen voi luoda itselleen tilin mainituissa some-palveluissa, ja se ei maksa mitään. Aihetunniste eli hashtag on yksi tärkeimmistä moderneista keinoista, ja sen suunnitteluun kannattaa panostaa aikaa ja ideointia. Hyvä idea on tarkistaa jo olemassa olevat hashtagit, jollei oma kulttuuritapahtuma sekoitu muiden twiittauksiin.

LinkedIn on myös mukana aihetunniste-somessa, joten jos tapahtuman kohdeyleisö käyttää kyseistä palvelua, myös sitä voi harkita osaksi sosiaalisen median markkinointikampanjaa. Tietyt kampanjan osat voi aloittaa jo kuukausia ennen kulttuuritapahtumaa, ja kasvattaa näkyvyyttä mitä lähemmäs h-hetkeä tullaan.

Tapahtuman aikana on syytä myös muistaa somekanavat. On hyvä nimetä vastuuhenkilö, joka voi tapahtuma aikana päivittää, mitä kaikkea on tapahtunut tai vielä luvassa. Kulttuuritapahtumasta kannattaa myös ottaa videokuvaa, jota voi sitten postata joko reaaliajassa tai sitten tapahtuman jälkeen nettiin.