Tuottajan painajainen, ongelmallinen artisti

Esiintyjä on varattu kuukausia etukäteen, sopimuksia on neuvoteltu useita kertoja, esiintymispaikka, hotelli ja matkat on maksettu, pääsyliput on loppuunmyyty, ja sitten – artisti peruuttaa. Tapahtuman tuottajan vatsahaava muistuttaa olemassaolostaan, edessä on nopeiden päätösten ja kuukausien takaisinperintöjen kausi.

Aina artistin ei edes tarvitse peruuttaa aiheuttaakseen tuottajalle taloudellisia tai imagollisia tappioita. Tuntikausia myöhässä saapuvat kiukuttelevat tähdet saattavat aikaansaada lipputulojen takaisinmaksun vaatimuksia, kun pettyneet ihmiset eivät tunne saaneensa rahoilleen vastinetta. Some täyttyy nopeasti negatiivisesta palautteesta, ja sen huomiotta jättäminen on yksi tuottajien pahimpia virheitä.

Tietyissä paikoissa tiloja vuokraavat tahot sakottavat ylimenevästä ajasta huomattavia summia. Taloudelliset takaiskut eivät rajoitu pelkästään tilavuokraan. Paikalla olevat muut ammattilaiset, kuten järjestymiehet, ääni- ja valoteknikot ja lavarakenteiden erikoisosaajat saattavat laskuttaa ylimeneviltä tunneilta huomattavaa ylityökorvausta.

Riippuen tilanteen luonteesta tuottajan pitää nopeasti päättää, yritetäänkö peruuttanut artisti korvata jollain toisella esiintyjällä, vai onko koko tilaisuus peruttava. Festivaaleilla on helpompi vaihtaa yksi esiintyjä toiseen, mutta yhden henkilön tai ryhmän ympärille rakennettu konsertti joudutaan usein perumaan.

Sopimusten ja vakuutusten viidakko

Tuottaja on sopimusneuvotteluiden ammattilainen. Kun tapahtumaa aletaan organisoimaan, tuottaja panee kasaan kaikki vaadittavat palikat. Suurelle yleisölle näkyvin ja tärkein asia on tietenkin esiintyjä, mutta esiintymissopimukset ovat vain jäävuoren huippu tuottajan työssä.

Kotimaisten artistien kanssa voidaan tehdä jopa päteviä suullisia sopimuksia (jotka luonnollisesti on hyvä laittaa kirjalliseen muotoon ennen tapahtumaa), mutta jos kyseessä on kansainvälinen esiintyjä, sopimuksia saatetaan hioa pitkiäkin aikoja. Tunnetut kansainväliset artistit hoitavat sopimusneuvottelut omien asianhoitajiensa kanssa, ja yleensä tuottajalla kannattaa olla asiaan perehtynyt lakimies tarkistamassa sopimusten ehdot.

Yleisissä sopimusehdoissa mainitaan 30 päivän peruutusaika, joka on Suomen oloissa standardi. Jos esiintyminen perutaan tätä lyhyemmällä varoitusajalla, on listattu pätevät syyt, että näin voidaan toimia. Syinä on esimerkiksi sairastapaukset, sodat, lakot ja luonnonmullistukset, mutta kuriositeettina myös joskus sopimuksessa on mainittu TV-esiintyminen pätevänä syynä perua sovittu keikka.

Vastuullinen tuottaja ottaa vakuutuksia kattamaan mitä mielikuvituksellisimpia skenaarioita, jotta taloudellisilta tappioilta vältyttäisiin. Vakuutukset saattavat kattaa sekä yleisön, tapahtumapaikan kuin artistinkin. Jopa yhteistyökumppaneita varten on olemassa erillisiä vakuutuksia. Riskien kartoitus valitun vakuutusyhtiön kanssa auttaa minimoimaan mahdolliset vahingot.

Jos artisti peruuttaa esiintymisensä ilman pätevää syytä sopimuksessa mainitun peruutusajan ulkopuolella, tai on edes huomattavasti myöhässä sovitusta esiintymisajasta, on tuottajalla oikeus vaatia korvauksia. Siinä tapauksessa, että tilaisuus joudutaan perumaan ja lipputulot palauttamaan, on esiintyjä vastuussa vain myytyjen lippujen korvaamisesta, ei koko tilan kapasiteetista.

Yleisölle aiheutuu tappioita myös

Vuosittain parhaaseen festivaaliaikaan saa lukea lehdistä, kuinka se tai tämä kansainvälinen artisti on perunut tulonsa Pori Jazziin tai Ruisrockiin. Joskus kyseessä on sairastapaus, ja kaikki osapuolet ovat myötätuntoisia, mutta aina silloin tällöin esiintyjä peruuttaa tulonsa vedoten muihin kiireisiin, tai harvinaisissa tapauksissa lain pitkä koura on estänyt artistin saapumisen.

Yksittäisissä konserteissa asiakkaille tarjotaan aina mahdollisuus lipputulojen palauttamiseen tai vaihtoehtoisesti uuteen konserttiin lippujen siirtoon. Festivaaleilla on eri käytäntöjä, jotkut saattavat hyvittää osan lippujen hinnasta, varsinkin jos kyseessä on pääesiintyjäksi varattu kansainvälinen tähti, jota on vaikea korvata uudella esiintyjällä. Usein ehdoissa kuitenkin lukee, että järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin, jolloin vastuu peruuntumisesta siirtyy kuuntelijalle.

Yleisön edustaja on usein kuitenkin kuluttanut rahaa muuhunkin kuin lippujen hankintaa. Mahdolliset majoitukset ja matkat on ostettu, ja niistä ei palautuksia saa. Mielipaha lempiesiintyjän peruutuksesta iskee varsinkin nuorempiin yleisön jäseniin, ja sitä ei mikään raha korvaa.